نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

راهنمای سایز انگشتر

میتوانید با یک تکه نخ سایز انگشتر خود را پیدا کنید .

نخ را به دور انگشت خود پیچیده سپس نخ را اندازه گیری کنید و از جدول زیر سایز انگشتر خود را پیدا کنید .

دیدگاهتان را بنویسید